Kontrola

Okresowo sprawdzamy warunki pracy i przestrzeganie przepisów bhp i p.poż w zakładzie. O nieprawidłowościach i zagrożeniach  informujemy pisemnie i na bieżąco pracodawcę.

 • Opiniujemy posiadaną w zakładzie dokumentację i oznakowanie maszyn, oraz urządzeń.
 • Pomagamy w doborze efektywnych ochron osobistych i sprzętu,
 • Pomagamy w określeniu stanu budynku pod kątem p.poż (audyt),
 • Sprawdzamy posiadanie kart charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w procesach pracy u danego pracodawcy.

WYPADKI I CHOROBY ZAWODOWE

 1. a) Zajmujemy się ustalaniem okoliczności i przyczyn:
 • wypadków przy pracy – indywidualnych, zbiorowych, ciężkich, śmiertelnych,
 • wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy
 • wypadków w drodze do pracy lub z pracy.
 1. b) Sporządzamy kompletną dokumentację powypadkową,
 2. c) Przygotowujemy korespondencję z ZUS i GUS,
 3. d) Prowadzimy wymagane rejestry wypadków,
 4. e) Zajmujemy się również dokumentacją i korespondencją związaną z ustalaniem chorób zawodowych.