Pierwsza pomoc przedmedyczna

Znowelizowany Kodeks Pracy, który wszedł w życie od 18 stycznia 2009 roku, nakłada na pracodawców w art.2091  obowiązek wyznaczania pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, a także do udzielania pierwszej pomocy.
…..Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów organizujemy szkolenia z zakresu I pomocy zarówno w siedzibie klienta jak również  we własnej sali wykładowej