Szkolenia p.poż

Zgodnie z art 4 pkt 4a Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności
zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
Na szkoleniach z zakresu p.poż zapewniamy kadrę wykładowców wywodzącą się z PSP oraz inspektorów p.poż – absolwentów kursów organizowanych przez  Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie