Szkolenia BHP

Prowadzimy szkolenia bhp zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) z późn. zm.

Aktualnie są to:

 • Szkolenia wstępne:
  • instruktaż ogólny
 • Szkolenia okresowe – prowadzimy szkolenia wszystkich grup zawodowych:
  • pracodawców
  • osób kierujących pracownikami
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • pracowników inżynieryjno technicznych

…..Szkolenia poprzedzone są staranną analizą potrzeb naszych Klientów. Zapewniamy wyspecjalizowana kadrę wykładowców. Ofertę szkoleń kierujemy do wszystkich, którzy cenią sobie wysoki standard szkoleń i chcą uczyć się w miłej i przyjaznej atmosferze. Wielokrotnie udowodniliśmy, że szkolenie bhp nie musi być „przykrym obowiązkiem”, stosujemy bowiem nowoczesne środki audiowizualne (filmy video, plansze i folie szkoleniowe) ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp.
…..Szkolenia prowadzimy zgodnie z życzeniem zleceniodawcy – bezpośrednio w firmie lub w naszej sali wykładowej.  Prowadzimy również szkolenia okresowe z zakresu bhp dla określonych grup pracowniczych w systemie samokształcenia kierowanego – nie dotyczy to stanowisk robotniczych.